Oldal kiválasztása

Erdős Norbertet választotta országos elnökké a Kisgazda Polgári Egyesület

„Amíg kisgazda létezik ebben az országban, addig mi mindent megteszünk
azért, hogy a termőföld védelmére a szükséges törvények
megszülessenek”. /dr. Turi-Kovács Béla/

A vidéken született és nevelkedett ember, még ha közvetlenül nem is az
agráriumban tevékenykedik, pontosan tudja, hogy a mezőgazdaság – annak
valamennyi ágazatával – megélhetésünk egyik legfontosabb forrása; nem
túlzás azt állítani, hogy a létezésünk egyik alappillére. Ilyenformán
az egész ország jól felfogott érdeke, hogy minden lehetséges módon
támogassuk, segítsük a magyar gazdákat, akik megfelelő jogi környezet
és kellően korszerű feltételek megléte esetén munkájukkal hatékonyan
képesek működtetni a nemzetgazdaság egyik hajtómotorjának is nevezett
agráriumot.

Jómagam is vidéken, Orosházán születtem. Ahogyan egykori
képviselőtársam és barátom, Turi-Kovács Béla, én is Békés
vármegyeiként nőttem fel, így élek és gondolkodom. Annak a
gondolatisága, hogy a nemzet semmilyen körülmények között nem
szakadhat el földjétől, gyerekkoromban szerves részét képezte vidéki
közösségeink kultúrájának, majd később, politikusi pályafutásom során
betöltött tisztségeimben is elsődleges iránytűként szolgált.

Az ezredforduló után megalapított Kisgazda Polgári Egyesületnek a
gazdatársadalom iránti elhivatottságom nyomán hosszú évek óta magam is
tagja vagyok, és ebbéli tagságomból adódóan számos ügyben dolgoztam
együtt az Egyesület alapítójával és elnökével.

Az elmúlt év novemberében mély megrendüléssel értesültünk róla, hogy
Turi-Kovács Béla képviselőtársunk, aki sokunknak példakép és barát is
volt, életének 87. évében elhunyt. Mindünket lesújtott ez a hír, az
első pillanatokban talán elhinni sem tudtuk. Számunkra, akik a
Kisgazda Polgári Egyesület tagjaiként is vele tartottunk hosszú éveken
át a magyar gazdák érdekképviseletében, a méltó búcsú mellett az is
fontos, hogy folytassuk az általa megkezdett utat, hiszen a nemzeti
egység és a hazai gazdatársadalom megerősítéséért végzett munkája
valamennyiünk értékrendszere szerint követendő alapvetés.

A Kisgazda Polgári Egyesület a mai napon Budapesten megtartott
közgyűlésén a résztvevők megemlékeztek az elmúlt közgyűlés óta elhunyt
tagokról, majd új tisztségviselőket jelöltek ki, melynek során engem
választottak meg az Egyesület új elnökévé. Ezen vállalás kapcsán is
hangsúlyoztam, hogy az Egyesület megálmodójának, alapító elnökének
munkássága, szakmaisága, fáradhatatlansága zsinórmértékül fog
szolgálni elnöki tisztségem ellátásában, illetve az agrárium szereplőinek
érdekképviseletében, a velük való együttműködésben.

Köszönöm ezúton is a nekem megszavazott bizalmat. Önzetlenül fogom
szolgálni közösségünk érdekeit.